Eestimaa Looduse Fondi roll ja väärtused

Tegeleme sellega, mis on oluline

Et teha seda, millel on päriselt mõju, kaalume juba tegevusi plaanides läbi, kuidas kõige suuremat tulemust saavutada. Me ei võta ette tegevusi, mida keegi teine teeb paremini.

Tugineme teaduslikele andmetele

Oleme hea teaduse kasutajad, võttes oma tegemistes võimalikult palju aluseks teaduslikku teadmist. Oluline on parima võimaliku teadmise koondamine. Viime ise ellu rakendusteaduslikke projekte, kui see on parim lahendus teadusandmete saamiseks.

Otsime järjepidevalt looduskaitsele rahalist tuge

Meie fondiline tegevus seisneb looduskaitseliste ettevõtmiste jaoks täiendava rahastuse leidmises. Toome looduskaitsesse raha juurde, kasutades seda enda looduskaitseliste tegevuste jaoks või suunates seda edasi, kui see aitab saavutada paremaid tulemusi.

Oleme innovatiivsed

Tegeleme aktiivselt uue info jälgimisega oluliste keskkonnaprobleemide kohta. Vabaühendusena on meil võimalik katsetada uusi paindlikke lahendusi, testida mudeleid, püüeldes tõhusama looduskaitse poole.

Võtame sõna olulistes küsimustes ja kaitseme ELFi strateegilisi huve

Meie töös on olulisel kohal professionaalne kommunikatsioon ja koostöö erinevate huvigruppidega. Vajadusel oleme kriitilised, ent ei kasuta oma tegevustes konflikte õhutavaid ega vägivaldseid meetodeid.

Oleme oma tegevuses avatud ja läbipaistvad

Me ei poolda suletud uste taga tehtavaid kokkuleppeid. Kogu meie tegevuse info on avalik.


Loe meie strateegiast lähemalt siit.