ELFi maaelublogi

ELFi maaelublogi
Algus:2020
Eesmärk: Blogi üks peamisi eesmärke on kasvatada nende inimeste teadlikkust maaelupoliitikast ja otsustes kaasa rääkimise võimekust, keda maaelupoliitika otsused puudutavad, kuid kes ühel või teisel põhjusel ise kaasa ei räägi.

ELFi blogi Maaelu tulevik: põllumajandus- ja kalandusblogi kajastab põllumajanduspoliitilisi protsesse, nt põllumajanduspoliitika 2021-2027 strateegiakava koostamist, aga toob lugejani ka üldist pikemaajalist visiooni maaelust ja selle jätkusuutlikkusest.

Blogis löövad autoritena kaasa mitmed valdkonna eksperdid Eestimaa Looduse Fondist, Pärandkoosluste Kaitse Ühingust ja mujalt.

www.elfond.ee/maaelu