Ida-Viru noorte kliimakogu

Ida-Viru noorte kliimakogu
Algus:2021
Lõpp: 2022

Eesmärk:  Ida-Virumaa noorte kaasamine, neile hääle ja teadmiste ning oskuste andmine, et nad oleksid paremini ettevalmistatud ja kaasatud kliimaneutraalse Ida-Virumaa kujundamisse.

 
Ida-Virumaa arengustrateegia ümber toimuvad debatid on tihtipeale keskendunud tööstuse vajadustele, et sel oleks võimalik ka tulevikus tööandja olla, küll väiksema kliimamõjuga. Kohapeal sisuliselt puuduvad kõneisikud keskkonna- ning kliimaambitsioonide teemal. Et kohalikke noori ei käsitleta kliimaneutraalsusele ülemineku ühe peamise sihtrühmana, on noored ka aruteludesse alakaasatud.

Samal ajal väheneb piirkonna rahvaarv. Lahkuvaid noori nähakse põlevkivisektori kokku kuivamise ühe põhjusena. Noorte lahkumist arenguvõimaluste puudumise tõttu Ida-Virumaal kasutatakse sageli ka põhjendusena, miks selle piirkonna noortesse investeerida ei tasu.

Tegevused:

1. Noorte kliimasaadikute võrgustiku loomine

2. Noorte kliimakogu korraldamine

Tegevusi aitab partnerina ellu viia Rohetiiger

Ida-Viru noorte kliimakogu kohta leiab rohkem infot veebilehelt kliimamuutused.ee/kliimakogu

Ida-Viru noorte kliimakogu on osa 20 Euroopa vabaühenduse koostöös elluviidavast projektist “Climate action by European citizens delivers for development”, mida rahastab Euroopa Liit. Kõik projekti materjalid on loodud Euroopa Liidu toel. Sisu eest vastutavad Eestimaa Looduse Fond ja Rohetiiger ning materjal ei kajasta tingimata Euroopa Liidu seisukohti.