AdaptEST: Kliimamuutustega kohanemine Eestis

AdaptEST: Kliimamuutustega kohanemine Eestis
Algus:2023
Lõpp: 2032
Eesmärk: Projekti eesmärk on toetada ja suurendada erinevate ökosüsteemide, piirkondade, inimeste ja tehniliste lahenduste valmisolekut kliimamuutustega kohanemiseks. 

Projekti tegevused aitavad ellu viia Kliimamuutustega kohanemise arengukavas (KOHAK) olevaid eesmärke.

Projekt on jaotatud 7 suuremaks tööpaketiks. Eestimaa Looduse Fond osaleb Alam-Pedja tervikliku planeerimise punkti raames märgalade taastamises ja Alam-Pedja piirkonnas talgulaagrite korraldamises, samuti kliimapärandi peatüki koostamises ning teavitustöödes. Samuti korraldab ELF märgaladele pühendatud konverentsi.

Tutvu projekti kirjeldusega: LIFE SIP AdaptEst

Rohkem infot: Jüri-Ott Salm, jott@elfond.ee, tel +372 529 5933

LIFE SIP AdaptEsti projekti rahastab Euroopa Komisjoni LIFE programm ja Eesti riik. Projektil on 17 partnerit, kelle seas on erinevad Keskkonnaministeeriumi haldusalasse kuuluvad asutused, MTÜ-d, ülikoolid ja erialaliidud.