Merereostustõrje võimekuse suurendamine

Merereostustõrje võimekuse suurendamine
Algus:2014
Lõpp: 2016
Eesmärk: Säilitada ning arendada varasematel aastatel saavutatud reostustõrjevõimekust.

Miks tegeleme jätkuvalt merereostustõrje võimekuse suurendamisega?

Kuigi õnneks suuremaid reostust põhjustavaid õnnestusi viimasel ajal Läänemerel olnud pole, on laevaliiklus merel väga tihe ning reostusoht endiselt väga suur. Seepärast on oluline hoida ja arendada valmisolekut reostuseks. Paraku puudub riigil jätkuvalt tahe luua naftafond ning puudub püsiv rahastus merereostustõrje võimekuse hoidmiseks ja arendamiseks.

ELFi tegevused

ELF haldab vabatahtlike andmebaasi, kuhu kuulub ca 1500 inimest. Ühtlasi korraldas ELF koostöös Päästeametiga koolitusi ja õppusi merereostustõrje vabatahtlikele. ELF osales rahvusvahelise reostunud eluslooduse päästealase võrgustiku töös ning Euroopa protokolli koostamisel, samuti HELCOMi selleteemalistel koosolekutel. ELF on varasemalt. Samuti testiti ja täiendati eluslooduse päästeplaani.

Uuri lähemalt vabatahtlikuna osalemise võimaluste kohta.

Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.