Nahkhiired hoones - kuidas käituda?

Nahkhiired hoones - kuidas käituda?
Algus:2014
Lõpp: 2017
Eesmärk: Levitada teadmisi ja nõustada nahkhiirtega oma tegevuses kokkupuutuvaid inimesi, et nende tegevus ei kahjustaks neid looduskaitsealuseid loomi.

Miks on teavitustöö vajalik?

Nahkhiired varjuvad tihti elumajade pööningutel ja maakeldrites, kus inimtegevus võib neid kergesti häirida. Samas on nahkhiiri võimalik edukalt kaitsta ilma, et see hoone omanikule suuri ebameeldivusi tekitaks ja hoonet kahjustaks. Nahkhiired on looduskaitse all. Nende tahtlik häirimine, vigastamine ja tapmine on keelatud!

Projekti tegevused

Projekti jooksul vastab ELFi nahkhiirte ekspert Lauri Lutsar inimeste küsimustele, käib tarvidusel kohapeal olukorraga tutvumas ja annab nõu, kuidas hoonet kasutada või renoveerida viisil, mis nahkhiiri ei kahjustaks ja mis samas ei takistaks hoone normaalset kasutamist. Projekti raames kogutavate näidete põhjal koostati Eesti oludesse sobiv juhendmaterjal nahkhiiresõbralikule majaomanikule.

Tänu teadlikkuse tõusule ning muutunud käitumisele hoitakse ära paljude nahkhiirte hukkumine ja häirimine varjepaikades.

Nahkhiir on hea naaber

Kui teie kodu või suvilat asustavad nahkhiired, siis soovime õnne – olete endale saanud head naabrid, kes toituvad putukatest ja on abiks nende arvukuse piiramisel. Teiseks, olete oma koduga saanud lausa looduskaitsjaks, sest just tänu teie hoonetele on kaitsealusel nahkhiirel nüüd olemas vajalik varjepaik.

Tihti kardetakse, et nahkhiirte leidmine hoones tähendab, et nüüd pole inimesel enam lubatud hoonet kasutada. Tegelikult on see just vastupidi: nahkhiired on aastasadu kasutanud inimeste rajatud ehitisi ning just inimese toimetamine aitab hoida hoonetes neile loomakestele vajalikku soojust. Hooned, mida inimesed ei kasuta, hakkavad lagunema ja muutuvad varem või hiljem ka nahkhiirtele ebasobivaks. Kuna Eesti nahkhiirte levik ei ole piisavalt hästi teada, siis soovitame teil nahkhiirte leidmisest teatada asjatundjatele. Eriti oluline on see siis, kui plaanitsetakse ehitises remonti või ümberehitust või on kavas ehitis kogunisti lammutada. Kõiki selliseid tegevusi on võimalik teha nii, et nahkhiiri häiritakse vähe või üldse mitte. Hea tahtmise korral on võimalik koguni nahkhiirte elutingimusi parandada.

Kui teie valdustes asub vana maakelder, siis tasub keldri hooldamisel ja parandamisel arvestada sellega, et nahkhiirtele on vajalikud varjekohad ja sissepääsuavad. Need on tühemikud kivide vahel, tuulutusavad, pilud ukse või akna ja piida vahel jne. Hea on teada, et nahkhiired suudavad pugeda läbi ca 1,5 cm laiuse pilu. Müüripragude ja vuukide puhastamisel ja täitmisel tuleb olla eriti ettevaatlik nahkhiirte talvitamise ajal septembrist maini – sellistes tühemikes võib olla tardunes nahkhiiri. Puitkonstruktsioonide hooldamisel tuleks kasutada võimalikult keskkonnasõbralikke puidutöötlusvahendeid, et vältida nahkhiirte mürgitamist.

Kuhu teatada nahkhiirtest?

Nahkhiirtest kui kaitsealustest loomadest võite teatada Keskkonnaametile. Kui nahkhiirt on häiritud ja ta vajab teie arvates abi, võib sellest ööpäev läbi teatada Keskkonnainspektsiooni lühinumbrile 1313. Samuti võite nahkhiirtest teatada Eestimaa Looduse Fondi nahkhiirte eksperdile Lauri Lutsarile (lauri@elfond.ee). Valitsusvälise organisatsioonina ei saa me lubada, et alati suudame kohale tulla, kuid oleme nahkhiirte levikuandmetest väga huvitatud ja võimalusel anname teile nõu, mida teha. Facebooki kaudu on nahkhiirte eksperti võimalik leida läbi avaliku grupi Nahkhiiresõbrad.

Vaata täpsemat juhist, kuidas käituda, kui leiad hoonest nahkhiired.
Juhendi koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.