UNIFY - rahvusvaheline koostöö kliimasõbralikule majandusele üleminekuks

UNIFY - rahvusvaheline koostöö kliimasõbralikule majandusele üleminekuks
Algus:2019
Lõpp: 2022
Eesmärk: Aidata ELi liikmesriikidel kiirelt ja efektiivselt üle minna madala süsinikuheitega majandusele

Projekti eesmärgi saavutamiseks keskendutakse kolmele kliimapoliitikat mõjutavale suunale:

1) EL-i rahastuse planeerimine ja kasutamine

2) Riiklikud energia- ja kliimakavad

3) Pikaajalised kliimastrateegiad

Nende suundade kaudu saab mõjutada ELi ja liikmesriike täitma kliima- ja energiapoliitika eesmärke ning ka oma ambitsioonikust tõstma. ELi rahastusperioodi planeerimisel tuuakse tähelepanu sellele, et raha kasutus oleks kooskõlas 2030. aastaks planeeritud kliima- ja energiaeesmärkidega. Algatusega aidatakse kaasa riiklike energia- ja kliimakavade ehk REKKide rakendamisele ja üle vaatamisele (riigid pidid oma REKKid Euroopa Komisjonile esitama 2019. aasta lõpuks ja projektiperioodi jooksul hakkavad riigid ette valmistama uuendatud kava esitamist aastaks 2023). Üks projekti põhitegevusi on ka pikaajaliste kliimastrateegiate hindamine ja jälgimine, mille riigid pidid Euroopa Komisjonile esitama samuti 2019. aasta lõpuks. Tegevuste, sh eraldi veebitööriista loomise kaudu suureneb ühiskonnas arusaam ja mõistmine, mis on Eesti kliimaeesmärgid ning kas oleme nende täitmisel õigel rajal.

Projektis lööb kaasa 11 ELi liikmesriiki: Belgia, Horvaatia, Tšehhi, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Portugal, Sloveenia, Hispaania. Projekti juhib Euroopa Kliimavõrgustik (Climate Action Network Europe).


Eesti projektijuht on Piret Väinsalu, piret@elfond.ee

Uuri lähemalt:  https://unify.caneurope.org/

Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE Programm. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.

Projekti kaasrahastab 10 000 euroga Kodanikuühiskonna Sihtkapital.