Kõik uudised

ELF toetab Euroopa Komisjoni värsket heitmete vähendamise soovitust, ent peab seda miinimumiks

08. veebruar 2024

Sel nädalal tuli Euroopa Komisjon välja soovitusega vähendada aastaks 2040 kasvuhoonegaaside heidet 90%. Seatud eesmärk paneb paika teekonna 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamiseks ning on jätk eesmärgile vähendada emissioone 55% võrra aastaks 2030.

ELF toetab Euroopa Komisjoni värsket heitmete vähendamise soovitust, ent peab seda miinimumiks
Looduslik süsiniku sidumine on vähenenud paljuski suure metsaraie tõttu. Autor: Katre Liiv

Eestimaa Looduse Fond (ELF) peab välja pakutud eesmärki miinimumiks, sest Pariisi lepinguga on EL võtnud kohustuse hoida kliima soojenemist 1,5 kraadi piires. Selle eesmärgi täitmiseks peaksime juba 2040. aastaks olema kliimaneutraalsed. Ka ELi Kliimamuutuste Teadusnõukoda  on soovitanud 2040. aastaks vähendada emissioone 90-95%.

Kliimaneutraalsuse saavutamiseks on kõige olulisem võimalikult kiire fossiilkütustest loobumine ja taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine, et jõuda täielikult taastuvatel energiaallikatel põhineva energiasüsteemini. See vähendab Euroopa majanduse haavatavust fossiilkütuste hinnašokkide suhtes ja suurendab energiasõltumatust ja -julgeolekut ning fossiilkütuste kasutamisest põhjustatud kahjusid nii loodusele kui ka inimeste tervisele. Näiteks Euroopa Komisjoni andmetel võiks 90% eesmärgi saavutamine vähendada õhusaastest põhjustatud varaseid surmasid poole võrra 196 000 inimeseni aastal 2040 ja sellega kaasnevaid kulusid triljoni euro võrra. Samuti tuleb ELis toetada looduse kaitset ja taastamist, mis on vajalik nii süsiniku sidumiseks, elurikkuse kriisi leevendamiseks kui ka toidujulgeolekuks.

Üha enam tuleb tähelepanu pöörata transpordi- ja põllumajandussektorile, kus on heite vähendamine seni olnud kõige keerulisem. Kahjuks jäi just põllumajandussektorile suunatud heite vähendamine Komisjoni soovitusest välja.

2040. a eesmärgi saavutamisel on kõrged ootused pandud süsiniku sidumisele. Sellega kaasneb risk, et eesmärki ei suudeta täita, sest hoolimata suurtest investeeringutest puuduvad toimivaid tehnoloogiaid süsiniku sidumiseks ja looduslik süsiniku sidumine on vähenenud paljuski suure metsaraie ja märgalade kuivendamise tõttu.

Samal teemal:
Eesti poliitikakujundajad peavad EL-i 2024. aasta kliimaeesmärki adekvaatseks (ERR 06.02.2024)