Projekti eesmärgidEstBatLIFE projektil on kaks suuremat eesmärki:

1. Tiigilendlase kaitse tõhustamine
  • Inimkülastuse vähendamine tiigilendlase talvituspaikades, mis asuvad neljal projektialal: Ülgase, Vääna-Posti, Vääna (Humala) ja Piusa.
  • Talvituspaiga läbikülmumise vältimine Humalas.
  • Olulise maa-aluse ühenduskäigu kindlustamine kinnivarisemise vastu Piusas.
  • Tiigilendlase kaitse tõhustamine kaitse-eeskirjade täpsustamise abil.

2. Teadlikkuse tõstmine ja seeläbi nahkhiirte häirimise vähendamine
  • Kohalike elanike ja vabatahtlike abiliste kaasamine talvituspaikade olukorra parandamisse.
  • Teadlikkuse tõstmine laiemalt nii tiigilendlase kui ka teiste nahkhiirte teemal Eestis.
  • Kogemuste jagamine nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt aitamaks tõhustada nahkhiirte kaitset talvituspaikades.